LADA

Opravy hudobných nástrojov

Naša ponuka

Servis píšťalových organov

Vykonávame kompletný servis píšťalových organov, teda od základnej údržby cez bežné opravy, čistenie, intonáciu až po ladenie. Okrem servisu sú to opravy od jednoduchých až po generálne, teda aj náhrada poškodených, resp. dodávka chýbajúcich píšťal jestvujúcich registrov, dodávka nových registrov, oprava, alebo výmena čerpadiel vzduchu a pod. Ďalej ponúkame možnosť rekonštrukcie a modernizácie organov, zmenu, prípadne rozšírenie dispozície, reštaurovanie a pod. Spolupracujeme s viacerými majstrami v ČR, Nemecku a Poľsku. V prípade potreby využívame konzultáciu postupu prác so súdnym znalcom a dohľad licencovaného reštaurátora. Naším cieľom je postupne dosiahnuť to najdôležitejšie, teda pravidelnú údržbu a tým spoľahlivú prevádzku organov. Je potrebné si uvedomiť, že z dlhodobého hľadiska nemá zmysel žiadna oprava bez následnej pravidelnej údržby tak, ako je to bežné v iných krajinách. Táto pravidelná údržba je, oproti opravám zanedbaných nástrojov, finančne nenáročná a jej efekt je nepochybne veľký. Je zárukou toho, že organ bude v dobrej kondícii denne a neodmlčí sa práve vtedy, keď je najviac potrebný. Organ nepotrebuje časté opravy, ale jednu poriadnu - často po viacerých desaťročiach od postavenia - a potom len pravidelnú údržbu, aspoň raz za rok. Podobne ako každý stroj, alebo zariadenie, ktoré sa používa denne, napr.bicykel.

Ponuka píšťalových organov z krajín EU

Dnes sú viaceré kresťanské spoločenstvá konfrontované klesajúcim počtom členov a prebiehajúcou ekonomickou reštrukturalizáciou nielen spoločnosti, ale aj samotných cirkví. Preto sa hľadajú nové priestory pre ďalšie využitie často cenných píšťalových organov. Mnohé spoločenstvá pri reorganizácii a rekonštrukcii svojich priestorov potrebujú demontovať aj organ a ten je potom väčšinou ponúkaný na predaj. Niektoré spoločenstvá existujúce organy nahrádzajú novými z dôvodu veľkosti rekonštruovaných priestorov a ponúkajú ich preto na predaj. Iné predávajú organ z dôvodu rušenia, alebo zatvárania chrámov z rôznych príčin. V spolupráci s nemeckými kolegami Vám tieto organy ponúkame. Nechápte nás preto ako konkurenciu digitálnym organom, ale ako rozumné doplnenie trhu aj na poli píšťalových organov.

Vzhľadom na technický stav väčšiny našich nástrojov, ktorý je výsledkom niekoľko desaťročí trvajúcej doby bez akejkoľvek údržby a nieto opravy, a na fakt, že sú často postavené z nekvalitných materiálov a zväčša kompletne napadnuté drevokazným hmyzom, plesňami a inými biologickými škodcami, je to jedna z možností získania kvalitného nástroja za prijateľnú cenu. Táto cena je zlomkom ceny nového organa a rádovo menšia, ako cena potrebnej opravy. Samozrejme kvalitne vykonanej, kompletnej opravy spojenej s dôkladnou impregnáciou voči škodcom a rekonštrukciou skrine, hracieho stola, vzduchového hospodárstva, traktúr a píšťalového fondu, pri použití moderných, kvalitných materiálov, nie vodových akože impregnantov. Cena takejto opravy sa často blíži k cene nového nástroja. U nás je niekedy umenie si za organ vôbec sadnúť a nieto na ňom ešte hrať. Navyše materiálová kvalita väčšiny našich organov je taká, aká je. Stav píšťalového fondu, klaviatúr, hracieho stola a pod. je často katastrofálny, veľakrát nedôstojný pre nástroj používaný pri bohoslužbe. A o zvukovej stránke sa nedá ani len hovoriť! Toto potvrdzuje aj skutočnosť, že už aj pri stavbe bývalého organa do Bratislavského dómu sa používali nekvalitné materiály a použité časti zo starých organov, ako bolo viackrát publikované v našich denníkoch a týždenníkoch. Nami ponúkané organy sú zaručene bez napadnutia biologickými škodcami. Pred postavením na novom mieste sú kompletne rozobrané, vyčistené a dôkladne opravené. Vzhľadom na nový priestor umiestnenia organa je väčšinou postavená nová skriňa a podľa potreby upravená aj dispozícia. Organ je novo naintonovaný a samozrejme naladený. Preto je možné poskytnúť päťročnú záruku.