Blok textu: 						LADA - opravy hudobných nástrojov

 

Dispozícia

 

 

manuál

pedál

 

Kryt                         8‘

Subbas                      16‘

 

Principál                 4‘

I : P                             8‘

 

Flauta rúrková       4‘

 

 

Roh kamzíkový      2 ‘

 

 

Tercián                    2x

 

 

Mixtúra  3x             1 1/3‘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. Hlasy sú delené na bas a diskant, tercián iba diskant.

Dispozícia                                                                                                        

Kryt                          8‘

Principál                 4‘

Flauta rúrková      4‘

Roh kamzíkový     2‘

Tercián                   2x—diskant

Mixtúra                  3x

 

Subbas                    16‘

 

 

Hlasy delené na bas a diskant, mechanická traktúra, drevené píšťaly z mahagónu.

 

Farnosť bola dlhšiu dobu bez organa, krátky čas mala darovaný staručký digitál. Naskytla sa ponuka zakúpiť primerane veľký organ v Nemecku. Túto prijali a výsledpok je zrejmý. Získali kvalitný nástroj za priaznivú cenu.

Mechanický jednomanuálový organ

  s pedálom  -  7 registrový