Blok textu: 							LADA - opravy hudobných nástrojov

 

 

Fabritius 15/II

 

 

Rok výroby:

1967

 

Dispozícia

 

Počet manuálov:

2

I.manuál

II.manuál-žalúzia

pedál

Rozsah:

C – g‘‘‘ , C – f‘

Principál  8‘

Kryt  8‘

Subbas  16‘

Hracia traktúra:

Elektrická

Flauta rúrková  8‘

Roh kamzíkový  8‘

Principálbas  8‘

Registračná traktúra:

elektrická

Oktáva  4‘

Flauta   4‘

Kryt   8‘

Počet registrov:

15

Flauta lesná  2‘

Principál  2‘

Chorálbas    4‘

Výška:

360cm

Mixtúra 4x 1 1/3‘

Kvinta 1 1/3‘

I : P  8‘

Šírka:

780cm

II : I  8‘

Scharf    1‘

II : P  8‘

Hľbka:

160cm