Blok textu: 							LADA - opravy hudobných nástrojov

 

 

Kleuker 25/II

 

 

Rok výroby:

1964

 

Dispozícia

 

Počet manuálov:

2

I.manuál

II.manuál

Pedál

Rozsah:

C – f‘‘‘ , C – d‘

Pommer  16‘

Kryt  8‘

Subbas  16‘

Hracia traktúra:

mechanická

Principál  8‘

Principál  4‘

Principálbas  8‘

Registračná traktúra:

mechanická

Flauta kopulová  8‘

Flauta špicatá  4‘

Roh kamzíkový   8‘

Počet registrov:

25

Oktáva  4‘

Oktáva  2‘

Oktávbas   4‘

Výška:

490cm

Flauta rúrková  4‘

Seskvialtera  2x

Glokenton   3x

Šírka:

465cm

Nasard  2 2/3‘

Kvinta  1 1/3‘

Pozauna  16‘

Hľbka:

510cm

Flauta lesná  2‘

Scharf   3-4x

Trúbka   8‘

 

 

Píšťala šumivá  3x

Roh krivý  8‘

I : P  8‘

 

 

Mixtúra   5-7x 

Tremolo

II : P  8‘

 

 

Trúbka  8‘

 

 

 

 

II : I  8‘

 

 

 Dve voľné kombinácie, Crescendo, žalúziový stroj—II.manuál