Blok textu:

 

LADA - opravy hudobných nástrojov

 

 

Kleuker 28/II

 

 

Rok výroby:

1965

 

Dispozícia

 

Počet manuálov:

2

I.manuál

II.manuál

Pedál

Rozsah:

C – f‘‘‘ , C – d‘

Pommer  16‘

Kvintadena  8‘

Principálbas  16‘

Hracia traktúra:

mechanická

Principál  8‘

Kryt drevený  8‘

Subbas  16‘

Registračná traktúra:

elektrická

Flauta  rúrková  8‘

Principál  4‘

Kryt  16‘

Počet registrov:

28

Oktáva  4‘

Flauta zobcova 4‘

Oktávbas  8‘

Výška:

980cm

Roh kamzíkový  4‘

Seskvialtera   2x

Kryt  8‘

Šírka:

600cm

Kvinta  2 2/3‘

Flauta lesná  2‘

Chorálbas  4‘

Hľbka:

280cm

Superoktáva  2‘

Kvinta  1 1/3‘

Roh nočný   2‘

 

 

Mixtúra 4-6x  1 1/3‘

Oktáva   1‘

Píšťala šumivá 4x

 

 

Trúbka  8‘

Scharf  4x

Pozauna  16‘

 

 

 

Roh krivý  8‘

Klairon   4‘

 

 

 

Tremolo

 

 Pomocné zariadenia : II : I 8‘, I : P 8‘, II : P 8‘,  dve voľné kombinácie