Blok textu: 							LADA - opravy hudobných nástrojov

 

 

Eule 27/II

 

 

Rok výroby:

1952

 

Dispozícia

 

Počet manuálov:

2

I.manuál

II.manuál

Pedál

Rozsah:

C – f‘‘‘ , C – d‘

Kvintadena  16‘

Kryt  8‘

Subbas  16‘

Hracia traktúra:

Pneumatická

Principál  8‘

Salicionál  8‘

Zartbass  16‘

Registračná traktúra:

pneumatická

Kryt rúrkový  8‘

Principál  4‘

Oktávbas   8‘

Počet registrov:

27

Salicionál  8‘

Flauta rúrková  4‘

Kryt  8‘

Výška:

630cm

Oktáva  4‘

Roh kamzíkový  2‘

Kvintbas  5 1/3‘

Šírka:

400cm

Flauta   4‘

Seskvialtera  2x

Chorálbas  4‘

Hľbka:

430cm

Nasard  2 2/3‘

Oktáva  1‘

Principál taliansky  2‘

 

 

Superoktáva  2‘

Cimbál   2x

Pozauna  16‘

 

 

Mixtúra   3-5x 

Roh krivý  8‘

I : P  8‘

 

 

Trúbka  8‘

Tremolo

II : P  8‘

 

 

II : I  8‘

 

 

 Dve voľné kombinácie, Crescendo, žalúziový stroj—II.manuál

Predané!