Blok textu: 							LADA - opravy hudobných nástrojov

 

 

Pfaff 42/III

 

 

 

Rok výroby:

1960

 

Dispozícia

 

 

Počet manuálov:

3

I.manuál

II.manuál

III.manuál

pedál

Rozsah:

C – g‘‘‘ , C – f‘

Pommer 16'

Principálflautový  8'

Kryt kovový  8‘

Kontrabas  16‘

Hracia traktúra:

elektropneumatická

Principál 8'

Kryt špicatý  8'

Kvintadena  8‘

Subbas  16‘

Registračná traktúra:

elektropneumatická

Flauta špicatá  8'

Weidenpfeife 8'

Principál  4‘

Zartbas  16‘

Počet registrov:

42

Kryt rúrkový  8'

Principál talian.  4'

Flauta vretenová   4‘

Oktávbas  8‘

Výška:

550cm

Oktáva 4'

Flauta rúrková  4'

Švígel  2‘

Kryt  8‘

Šírka:

650cm

Flauta 4'

Nasard 2 2/3'

Kvinta  1 1/3‘

Flauta  4‘

Hľbka:

450cm

Kuinta 2 2/3'

Principál 2'

Cimbál 3x  1/2‘

Flauta  2‘

 

 

Oktáva 2'

Roh nočný 2'

Roh krivý  8‘

Hintersarz  4‘

 

 

Mixtúra 5-6x 1 1/3'

Tercia  1 3/5'

Tremolo

Pozauna  16‘

 

 

Trúbka  8'

Flauta syčivá  1'

 

Trúbka  8‘

 

 

II : I  8‘

Scharf 4x  1‘

 

Clairon  4‘

 

 

III : I  8‘

Dulcian  16‘

 

I : P  8‘

 

 

 

Šalmaj rúrkový  8‘

 

II : P  8‘

 

 

 

Regál  4‘

 

III : P  8‘

 

 

 

Tremolo

 

 

 

 

 

III : I  8‘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dve voľné kombinácie, Crescendový valec, vypínač jazykov, vypínač valca, Tutti, aut. anul. pedálu